Horgászatról:

A 19. századi folyószabályozások során kialakult holtág Békésszentandrás település mellett, a Hármas-Körös bal parti ármentesített területén helyezkedik el. Közigazgatásilag a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Öcsöd és a Békés megyei Békésszentandrás községhez tartozik. Két összeérő patkóhoz hasonló alakú, rövid hullámtéri szakasszal kapcsolódik az élővízfolyáshoz. Hossza 4,9 km, átlagos szélessége 57 m, területe 28 ha, átlagos vízmélysége 1,8 m, víztérfogata 504 ezer m3. Medrének feliszapoltsága közepes, partjainak 60 százaléka beépített, a szabad partszakaszok fasorokkal és 2-3 méter széles nádfallal szegélyezettek. Vízpótlása és feltöltése a Siratói összekötő csatornán keresztül a Szarvas - Békésszentandrási holtágból (Kákafoki holtág) megoldott. A Békésszentandrásról a 44-es főúton kiérve a töltésre jobbra kanyarodva érjük el a holtágat keresztülszelő átjárót. Az átjáró az alatta elhelyezett átfolyó csövek által biztosított folyamatos vízáramlat miatt szinte mindig látogatott horgászhely, tovább haladva a szilárd burkolatú út a Hármas-Körös töltéséig húzódik. Partjai mindig látogatottak, hétvégi házakkal való beépítettsége és a duzzasztómű közelsége miatt kiemelt turisztikai jelentőséggel bír. A halfogás kiemelkedő, az ide érkező horgászok nagy része pontyra, amurra, kárászra, süllőre próbál szerencsét.

Jellemző halfajok: ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, balin, kárász, keszegfélék, sügér, compó, törpeharcsa, stb.

Siratói holtág télenVíztípus: holtág (Hármas-Körös holtág)
Területe: 28 ha
Hossz: 4,9 km
Horgászidőszak: egész évben, folyamatosan 0-24 h
Fogható halmennyiség: a KHESZ Helyi Horgászrendje és az Országos Horgászrend szerint
Vízügyi Információk: itt (www.kovizig.hu)

Csónakhasználat: engedélyezett

A KHESZ Helyi Horgászrendje - Békéssszentandrási Sirató holtág:

 • Az amur legkisebb kifogható mérete 50 cm.
 • A ponty és a süllő fajlagos tilalma, a süllő méretkorlátozása feloldva;
 • Május 2-június 15-ig terjedő tilalmi időben a harcsából csak a 80 cm-nél nagyobb méretű tartható meg;
 • Szemetes helyen horgászni tilos! A szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, a horgászat befejeztével magával vinni. Szemetes horgászhelyen való horgászásért a területi engedély bevonásra kerül!
 • Vízinövények, fák, bokrok kivágása, gyérítése tilos!
 • Külső testfelületen akasztott halat azonnal vissza kell helyezni, tilos megtartani!
 • Árvízvédelmi töltésen segédmotorral, motorral, gépjárművel közlekedni érvényes engedéllyel lehet.
 • Az őshonos halállomány védelmében az alábbi halfajok egyedeit a kifogásukat követően haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe:
  • széles (arany) kárász (Carassius carassius)
  • garda (Pelecus cultratus)
  • compó (Tinca tinca)
  • kősüllő (Sander vologense)
 • A kifogott törpeharcsát a vízbe visszahelyezni tilos!
 • Haltelepítési tilalmi időben horgász (halász) készséggel a vízparton tartózkodni tilos! Ebben az időszakban a szoktató és csalogató etetés tilos!
 • Az őshonos halállomány védelmében a Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes:
  • domolykó (Leuciscus cephalus L.)
  • jász (Leuciscus idus L.)
  • karika keszeg (Abramis bjoerkna L.)
  • dévérkeszeg (Abramis brama L.)
  • lapos keszeg (Abramis ballerus L.)
  • bagolykeszeg (Abramis sapa P.)
  • szilvaorrú keszeg (Vimba vimba L.)
  • paduc (Chondostroma nasus L.)
  • sügér (Perca fluviatilis L.)
 • Az előző pontban felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csali halként nem használhatók!
 • A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen menyhalra 20 cm-es méretkorlátozás érvényes.
 • A Szövetség kezelésében lévő összes vízterületen a harcsafogás december 1-március 1-ig tilos!
 • A horgász a fenti szabályok betartása érdekében köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot.
 • A kifogott és elvitt hal kizárólag személyi fogyasztásra használható fel, az el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható!
 • A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében kérjük, hogy etetőanyagot csak korlátozott mennyiségben juttasson a vízbe!
 • Foglalt hely létesítése tilos! Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésre használt eszközöket a horgászat befejeztével el kell távolítani.

Napi elvihető halkvóták:

 • méretkorlátozott és tilalmi idővel védett halfajokból összesen napi 5 darab (3+2 db)
 • egyéb halfajokból naponta összesen 5 kg

Éves teljes jogú (kétbotos) horgászengedélyekre vonatkozó kvóta:

 • Az éves területi engedély méretkorlátozott és tilalmi idővel védett halfajokból legfeljebb 120 kg elvitelére jogosít. A 120 kg-os limitet elért halmennyiség elvitele esetén a területi engedély érvénytelennek minősül, a horgászat kizárólag új területi engedély váltása után lehetséges. (Kedvezményezett éves engedélyekkel 60 kg.)

Jegyárak (2013): További információk a Területi jegyek árai menüpont

 • Összevont teljes jogú éves: 20.000 Ft
 • Összevont kedvezményes éves: 10.000 Ft
 • Békésszentandrás térsége teljes jogú éves: 16.500 Ft
 • Békésszentandrás térsége kedvezményes éves: 8.200 Ft
 • Napijegy: 2.500 Ft (teljes j.) / 1.300 Ft (kedvezményes), hetijegy: 8.000 Ft (teljes), 4.000 Ft (kedvezményes)

Jegyváltás: Lásd: Területi jegyeket árusító helyek menüpont

Megközelítés:

 • Öcsöd felől: 44. számú út - Békésszentandrás előtt a benzinkúttal szemben balra a gátra, majd balra holtág felé a betonúton.
 • Békéscsaba felől - 44. számú út - Békésszentandrásról kiérve jobbra a gátra, majd balra a holtág felé a betonúton.
Siratói holtág térkép

Halőrök:

 • Gyulai Mihály - 30/205-38-22

+36 70/63-810-63